€14,00 EUR
Monthly
Webbplats uppdateringar och support
4 timmar uppdateringar och support varje månad för lågt pris på

110kr i månadenPris exklusive moms
€370,00 EUR

Cityboard webdesign (99 Available)
Responsiv webbdesign och mobil-vänlig webbdesign! fungerar oavsett om man besöker sidan via dator, mobil eller surfplatta.

Vi tar fram 1 designförslag baserat på era färger & önskemål.

5 mail konton
1 x Hem sida
1 x Om oss sida
1 x Kontakt-formulär och Google maps.
1 x Domain Name 1 år
1 x Webbhotell 1 år

Kunden är ensam ansvarig för både textinnehållet och bilderna de väljer ha på sina sidor.

Pris exklusive moms
€470,00 EUR

Snabb Webb Design 5 sidor Basic pack
Responsiv webbdesign och mobil-vänlig webbdesign! fungerar oavsett om man besöker sidan via dator, mobil eller surfplatta.

Vi tar fram 1 designförslag baserat på era färger & önskemål.

5 mail konton
1 x Hem sida
1 x Om oss sida
1 x Kontakt-formulär och Google maps.
1 x Galleri sida
1 x Tjänster sida
1 x Domain Name 1 år
1 x Webbhotell 1 år

Kunden är ensam ansvarig för både textinnehållet och bilderna de väljer ha på sina sidor.

Pris exklusive moms
€200,00 EUR

webbplats Text
We can write the text for your Website by working with you and take notes of all your requierments and needs for up to 5 pages.


Om du behöver hjälp med att skriva texten till din hemsida kan vi tillsammans arbeta fram vilka behov som finns för upp till 5 sidor.
€467,00 EUR

Fast Webb Design 5 Pages Basic pack
Responsive web design and mobile-friendly web design! works whether you visit the page on a computer, mobile or tablet.

We produce one design suggestions based on your colors and preferences.

5 email accounts
1 x Home page
1 x About Us page
1 x Contact form and Google maps.
1 x Gallery page
1 x Services page
1 x Logo
1 x Domain Name 1 year
1 x Hosting 1 year
1 x Facebook Page

Customer is solely responsible for both text content and images they choose to have on their pages.
Price excluding VAT